Puantaj Personel Devam Vardiya Çizelgesi - Personel Devam Kontrol Sistemleri

 

PDKS puantaj hesaplama işleminin parametrik yapısı çizelgelere dayanır. Yani çizelgelerdeki parametreler firmaya özgü çalışma tanımlarıdır.


Firmanın çalışma saatleri, toleranslar, fazla mesai uygulaması, çay ve yemek molaları gibi tanımları günlük çizelgelerde yer alır.

 

Firmanın vardiya düzenleri haftalık çalışma çizelgelerinde yer alır.

 

Aynı çalışma düzenine sahip personeller bir grupta toplanır. Puantaj hesaplama işleminin en önemli parametresi personel grubudur.

 

Veri transferiyle veri tabanına kaydedilen giriş - çıkış hareketlerine hesaplama işlemi uygulanır. Hesaplama işleminin otomatik vardiya tespit algoritmasının çalışması şöyledir:

Önce  personel grubuna bakılarak olası vardiya düzenleri tespit edilir. Vardiya düzenleri haftalık çizelgelere karşılık gelir. Olası vardiya düzenlerindeki çizelgeler taranarak günlük çakışma çizelgesi tespit edilir. Günlük çalışma çizelgesinde zaman aralıklarına göre normal çalışma, fazla çalışma, eksik çalışma hesaplanır.

 

Çalışma çizelgelerinin hiyerarşisi aşağıdaki gibidir. Zaman aralıkları çalışma çizelgelerini oluşturur. Günlük çizelgeler haftalık çizelgeleri oluşturur. Haftalık çizelgeler personel gruplarını oluşturur. Bu şekilde güvenlikli şekilde vardiya çizelgeleri oluşur.

cizelgeler

 

 

 


Personel Grupları :

Kişiler için personel grubu seçme işlemi personel kartından yapılır. Personel grupları tıklandığında aşağıdaki pencere açılır. Bu pencerenin üst kısmında tanımlı gruplar bulunur. Alt kısımda iki farklı pencere yer alır. Üst tarafta seçtiğimiz gruba ait haftalık çizelgeler sağ taraftaki pencerede listelenir. Sol tarafta ise seçilen gruba ait olmayan fakat sistemde tanımlı diğer haftalık çizelgeler listelenir.

 

Personel grup seçim penceresindeki  personel grupları kutusundan gruplar oluşturulur.

 

Personel grubu tanımlamak için üst taraftaki yeni butonu tıklanır. Açılan satırda personel grup kodu ve açıklaması girilir ve kaydedilir. Sonrasında sol alt tarafta listelenen haftalık çalışma çizelgelerinden hangilerine göre çalışılıyorsa o çizelgeler ekle butonuyla sağ tarafa gönderilir. Sağ taraftaki çizelgelerden bir tanesi varsayılan olarak seçilir. Bu seçim sıradışı durumlarda hangi çizelgeye göre davranılacağını belirler.

personel grubu tanımlamaları

 


 

Günlük Çizelgeler :

Farklı günlük çalışmaların tanımlandığı, zaman aralıklarından oluşmuş çizelgelerdir. Her vardiyanın farklı bir günlük çalışma çizelgesi vardır. Toleranslar, normal çalışma, fazla çalışma, yemek arası ve molalar  zaman aralıkları yardımıyla tanımlanır.


Günlük çalışma çizelgesi tanımlamak için yeni sekmesi tıklanır. Sağ taraftaki pencereden çizelge kodu ve açıklaması girildikten sonra zaman aralıkları tanımlanır. Zaman aralık alanının sağındaki ok tıklanırsa zaman aralıklarının listelendiği bir pencere açılır. Bu listeden kod seçilir ve aralığın başlama ve bitiş saati girilir. Nerede sütunu başlama ve bitiş saatlerinin  bugün,  dün ve yarın olarak tanımlanmasını sağlar.

Günü yirmi dört saat olarak düşündüğümüzde üç vardiyalı yerlerde son vardiyanın tanımları ertesi güne kayabilmektedir. Bu gibi durumlarda zaman aralıkları tanımlarının yarın olarak belirtilmesi gerekir. Aynı şekilde ilk vardiyanın tanımları da önceki güne kayabilmektedir. Bu gibi durumlarda zaman aralıkları tanımlarının dün olarak belirtilmesi gerekir. Nerede sütunu o zaman aralığını dün, bugün veya yarın olarak tanımlar. Var ve yok katsayıları ücretlendirme kullanılıyorsa bir işleve sahiptir. O zaman aralığında çalışıldığında hesaplanan ücret değerinin  bir katsayıyla çarpılarak kullanılması gerekiyorsa var kat sayısı kullanılır.

Örneğin fazla mesai çalışmasını %50 fazla olarak hesaplamak istiyorsak var katsayısını 1,5 olarak girmemiz gerekir. Normal çalışmalarda bu katsayı 1 olarak girilir. Bir değeri çarpımda değeri değiştirmez. Aynı şekilde eksik çalışıldığında hesaplanan değerin bir katsayıyla çarpılarak düşülmesi istenirse yok katsayısına değer girilir.

çizelge tanımlamaları

Çizelgelerdeki zaman aralıklarının açıklamaları şöyledir:

 

cizelge-aciklama

Fazla mesailer hafta içi ve hafta sonu farklı katsayılarla takip edildiğinde FM1, FM2 olarak kullanılır. Yemek aralığı istenildiğinde esnek olarak kullanılabilir. EYM yemek saatinin belli bir aralıkta kullanılabildiği durumlarda tanımlanır. Örneğin yemek süresinin 30 dakika olduğu ve bu sürenin 12:00 ile 14:00 arasında kullanılması gerekiyorsa EYM tanımlanır. EGT mesai başlangıcından önce fazla mesai uygulaması olabiliyorsa anlamlıdır. Tolerans değerleri aşıldığında hesaplama mesai başlangıç ve bitiş değerlerine göre yapılır. Giriş toleranslarında mesai başlangıç, çıkış toleranslarında mesai bitiş değerleri kullanılır. Örneğin geç geliş tolerans değerleri 07:00 - 07:15 olan aşağıdaki örnekte 07:20'de giriş yapan bir kişi mesaiye 20 dakika geç kalmış sayılacaktır.07:14'te giriş yapan kişi tolerans aralığında kaldığı için geç kalmış sayılmayacaktır.

 

Tanımlanmış bir çizelge örneği aşağıda verilmiştir. Zaman aralıkları girildiğinde değerler saate göre sıralanır. Bir zaman aralığının bitişi,  takip eden zaman aralığının başlangıcı olmalıdır. Sütun başlıklarına tıklanarak  o sütun değerlerine göre sıralama yaptırılabilir.

 

Çizelgenin hafta sonu olduğunu belirtmek için hafta sonu kutusu işaretlenir. Hafta sonu kutucuğunun yanında hafta sonu izinleri ezsin mi seçeneği yer alır. Eğer izin girilen gün hafta sonuna denk geliyorsa o günün izin mi yoksa hafta sonu mu olduğuna karar verilmesini sağlar. Burada dikkat edilmesi gereken bir durum da izin tanımdaki hafta sonu dahil edilsin mi seçeneğidir. Eğer bu seçenek seçildiyse günlük çizelgedeki bu parametrenin bir önemi yoktur. Daima girilen izin hafta sonuna denk geldiğinde  izin günü olarak kabul edilir.

günlük çizelge

 

Alt pencerede yer alan tolerans ayarları zaman aralıkları ve hesaplamalarda kullanılmaz. Buradaki tolerans değerleri program algoritması tarafından kullanılır. Personelin o günkü çalışma çizelgesini otomatik olarak tespit etmede kullanılır. Buradaki tolerans değerleri dakika cinsindendir. Giriş ve çıkış için ayrı tolerans değeri girilir. Örneğin mesai başlangıç saati için  başlama toleransı, mesai başlangıcından ne kadar dakika öncesini  belirler. Bitiş toleransı ise  mesai başlangıcından ne kadar dakika sonrasını belirler. Personelin giriş çıkış hareketlerinin bu toleranslar aralığında olması o günkü çalışmanın bu çizelgeye göre yapıldığını gösterir.


Aşağıdaki örnekte 08:00 - 18:00  arasındaki çalışmanın tolerans açıklamaları grafik olarak  gösterilmiştir. Tolerans aralıkları taralı olarak gösterilmiştir. Tolerans aralığındaki hareketler normal mesai başlangıcı ve bitişi  olarak kabul edilecektir. Aşağıdaki örnekte EGT ve GGT aralığındaki hareketler 08:00  girişi olarak kabul edilecektir. EÇT ve GÇT aralığındaki hareketler 18:00 çıkışı olarak kabul edilecektir. Aşağıda normal çalışma bölgesi sarı renkte gösterilmiştir. Burada normal çalışma saatine taranmış sarı renkli bölgelerde dahildir.

cizelge-sema

 

 


 

Haftalık Çizelgeler :

Haftalık çizelgeler günlük çizelge tanımlarından oluşur. Personelin haftalık değişen vardiya düzenlerinin tümü haftalık olarak tanımlanır. Örneğin üçlü vardiya sisteminde çalışan personeller  için üç adet günlük çalışma çizelgesi tanımlanmalıdır. Bu çizelgelerin her biri bir vardiyanın tanımlarından oluşur. Daha sonra her bir çalışma çizelgesiyle oluşturulmuş üç adette haftalık çalışma çizelgesi tanımlanır. Aşağıdaki örnekte 1. vardiya için oluşturulmuş V1 günlük çizelgeleriyle çalışılan birinci  haftalık çalışma çizelgesi tanımlanmıştır. İkinci ve üçüncü vardiyalar için de ayrı haftalık çalışma çizelgeleri tanımlandıktan sonra bu üç haftalık çizelgenin de yer aldığı personel grubu tanımlanır. Bu personel grubu da üçlü vardiya düzeninde çalışan personellere atanır.

haftalik-cizelgeler

 

 


 

PDKS donanımlarımızı detaylı şekilde görmek için lütfen tıklayınız.

Pdks sistemi, sistem kurulumu, sistem ve pdks programı fiyatı ve daha pek çok konuda detaylı bilgi almak için lütfen 0216 573 38 89 nolu telefonumuzu arayınız.

 

< Personel Devam Kontrol Sistemleri Ana Sayfasına Ulaşmak İçin Tıklayınız.

Yüz Tanıma Sistemleri

 • Yüz Tarama.
 • Yüz Tanıma Özelliği Nedir
 • Biyometrik Tanıma Sistemleri Nedir?
 • Yüz Tanıma Kullanım Alanları
 • Yüz Tanıma PDKS
 • Yüz Tanıma Parmak İzi
 • Yüz Tanıma Öğrenci Takip
 • Yüz Tanıma Üye Takip
 • Yüz Tanıma Geçiş Sistemleri
 • Yüz Tanıma Programı
 • Yüz Tanıma Sisteminin Faydaları
 • Yüz Tanıma Biyometri Biometrics
 • Yüz Tanıma Güvenlik Sistemleri
 • Yüz Tanıma Kontrol Sistemleri
 • Yüz Tanıma Görüntü Tanıma
 • Yüz Tanımalı Personel Takip Sistemi
 • Yüz Tanıma Teknolojisi
 • Yüz Tanıma Sistemi Cihazları
 • Hanvon Faceid Yüz Tanıma
 • Yüz Tanıma Fonksiyonu
 • Yüz Tanıma Yazılımı
 • Yüz Tanıma Fiyat
 • Yüz Tanıma Haberler
 • Yemekhane Kontrol Sistemleri

 • Yemekhane Kontrol
 • Yemekhane Kontrol Programı
 • Yemekhane Kontrol Otomasyonu
 • Yemekhane Takip
 • Yemekhane Parmak İzli Geçiş
 • Yemekhane Kartı
 • Yemekhane Personel Takip
 • Yemekhane Yüz Tanıma
 • Yemekhane Kartlı Geçiş
 • Yemekhane Kontrol Cihazları
 • Yemekhane Otomasyonu
 • Yemekhane Geçiş Kontrol
 • Yemekhane Turnikeli Geçiş
 • Yemekhane Yazılımı
 • Yemekhane Öğün Takip
 • Yemekhane Turnikesi
 • Yemekhane Anadolu
 • Yemekhane Fiyat
 • Yemekhane Kontör
 • Yemekhane Kredilendirme
 • Yemekhane Jetonlu Geçiş
 • Yemekhane Ücretlendirme
 • Yemekhane Kart Okuyucu
 •  

  Personel Devam Kontrol Sistemleri

 • Parmak İzli PDKS
 • PDKS Nedir?
 • Personel Devam Kontrol Maaş Hesaplama
 • Personel Devam Kontrol Turnike
 • PDKS Yazılımı
 • Personel Devam Takip
 • Parmak İzli Personel Takip
 • Personel Devam Kontrol Geçiş Sistemi
 • Kartlı PDKS
 • PDKS Kullanım Alanları *
 • Personel Devam Kontrol Sistemi Cihazları
 • Personel Devam Kontrol Yüz Tanıma
 • Personel Devam Kontrol Personel Kartı *
 • Personel Giriş Çıkış Makinası
 • Personel Giriş Çıkış Sistemleri
 • Personel Devam Kontrol Programı
 • Personel Devam Kontrol Giriş Çıkış Kontrol
 • Personel Devam Kontrol Bekçi Saati
 • Personel Devam Kontrol Bekçi Tur
 • Puantaj Cetveli *
 • Puantaj Çizelgesi
 • Puantaj Nedir
 • Personel Devam Zaman Kontrol
 • Personel Devam Zaman Kontrol Sistemleri
 • Personel Takip *
 • Personel Devam Kontrol Sistemleri
 • Personel Devam Kontrol Yemekhane
 • Personel Devam Vardiya Çizelgesi
 • Personel Devam Devamsızlık Defteri
 • Personel Devam Kontrol Fiyat
 • PDKS İzmir
 • PDKS Bursa
 • PDKS Ankara
 • Bekçi Tur Kontrol Sistemleri

 • Bekçi Devriye Tur Kontrol Sistemleri
 • Akıllı Tom Kalemi
 • Bekçi Tur Programı
 • Bekçi Takip Sistemi
 • Bekçi Devriye Tur Kontrol Saatleri
 • Bekçi Tur Sistemi Fiyat
 • Parmak İzi Sistemleri

 • Parmak İzi Okuyucu
 • Parmak İzi Programı
 • Parmak İzi Sistemleri
 • Parmak İzi Tanıma
 • Parmak İzi Okuma
 • Parmak İzi PDKS
 • Parmak İzi Kilit
 • Parmak İzi Turnike
 • Parmak İzli Personel Kontrol
 • Parmak İzli Yemekhane Kontrol
 • Parmak İzi Cihazı
 • Parmak İzi Nedir
 • Parmak İzi Okuyucu Programı
 • Parmak İzi Geçiş Sistemleri
 • Parmak İzi Okuyucu Fiyat
 • Parmak İzi Sistemlerinin Avantajları
 • Parmak İzi Kapı
 • Turnike Sistemleri

 • Turnike Sistemleri
 • Turnike Kullanım Alanları
 • Turnike Çeşitleri
 • Turnike Geçiş
 • Bariyer Sistemleri
 • Geçiş Kontrol Sistemi
 • Kollu Turnike
 • Vip Turnike
 • Engelli Turnikesi
 • Boy Turnike
 • Kelebek Turnike
 • Swing Gate Turnike
 • Turnike Kartlı Geçiş
 • Cam Turnike
 • Jetonlu Turnike
 • Turnike Kapılar
 • Turnike Fiyat
 • Bariyer Sistemleri

 • Bariyer Sistemleri
 • Bariyer Sistemi
 • Otomatik Bariyer
 • Otopark Bariyer
 • Bariyer Kapı
 • Bariyer Fiyatları
 • Kollu Bariyer
 • Otopark Bariyer Sistemleri
 • Otomatik Bariyer Sistemleri
 • Bariyer Kumandası
 • Şerit Bariyer
 • Ayaklı Bariyer
 • Kartlı Geçiş Sistemleri

 • Kartlı Geçiş Sistemleri
 • Kartlı Geçiş Sistemi Nedir
 • Kartlı Geçiş Sistemi Kart Okuyucu
 • Hızlı Geçiş Sistemi (HGS)
 • Otopark Geçiş Kontrol Yönetimi Sistemi
 • Araç Takip Sistemi
 • Öğrenci Geçiş Kontrol Sistemi
 • Mifare Desfire EV1
 • NFC Yakın Alan İletişimi
 • Kartlı Geçiş Proximity Mifare Karşılaştırma
 • Kartlı Geçiş Sistemi Bariyer
 • Kartlı Geçiş Sistemi Access Kontrol
 • Kartlı Geçiş Sistemi Mifare
 • Kartlı Geçiş Sistemi Mifare Okuyucu
 • Kartlı Geçiş Sistemi Fiyatı
 • Kartlı Geçiş Avantajları Faydaları
 • Kartlı Geçiş Programı Yazılımı
 • Kartlı Geçiş Sistemi Proximity
 • Kartlı Geçiş Sistemi Kapı Yetkilendirme
 • Kartlı Geçiş Sistemi Cihazları
 • Kartlı Geçiş Sistemleri
 • Plastik Kart Basımı

 • Kart Tasarımı
 • Proximity Kart
 • Plastik Kart Yazıcı
 • Kartlı Geçiş
 • Kart Okuyucu
 • Kart Yazıcı
 • Proximity Kartı
 • Mifare Kartı
 • Akıllı Kart
 • Manyetik Kart
 • Kart Basım Sistemleri
 • Plastik Kart
 • Kart Basma Makinası
 • Proximity Kart Okuyucu
 • Proximity Kart Yazıcı
 • Kartuş
 • Şerit Ribbon
 • Kimlik Basma Makinası
 • Yaka Kartı
 • Personel Kartı
 • Ziyaretçi Kartı
 • Fatura Kartı
 • İndirim Kartı
 • Müşteri Kartı
 • Tanıtım Kartı
 • Öğrenci Kartı
 • Kimlik Kartı
 • Otel Kartı
 • Kart Örnekleri
 • Kart Aksesuarları
 • Kart Klips
 • Yaka Kartlıkları
 • Boyun Yaka Askı İpi
 • Yaka Kart Koruyucuları
 • Şeffaf Kart Koruma Poşeti
 • Yoyo
 • Kart Basım Fiyatı